Czy warto zostać syndykiem masy upadłościowej?

Syndyk masy upadłościowej bardzo często mylony jest z komornikiem, a to 2 odrębne profesje. Syndyk zajmuje się likwidacją majątku firmy oraz wypłacaniem pieniędzy wierzycielom. Każdy kto chce pracować w tej profesji musi spełnić odpowiednie wymagania i zdać egzamin państwowy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oto kilka faktów dla wszystkich, którzy marzą o karierze syndyka.

Jak zostać syndykiem?

Syndyk masy upadłościowej to osoba, która uzyskała odpowiednią licencję. Dokument taki może uzyskać zarówno Polak jak też obywatel każdego kraju europejskiego, który spełnia określone wymagania. Oto niektóre z nich: niekaralność, znajomość języka polskiego, posiadanie wyższego wykształcenia czy pozytywny wynik egzaminu zdawanego przed komisją, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Jak wygląda egzamin?

Uprawnienia syndyka masy upadłościowej uzyskuje się po zdaniu pisemnego egzaminu państwowego, który ma miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości i składa się z dwóch części. Pierwsza część to test jednokrotnego wyboru, który składa się ze 100 pytań. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie 75 punktów. Druga część to rozwiązanie zadania problemowego. Można za nie uzyskać 30 punktów, warunkiem zaliczenia jest otrzymanie 20 punktów.

Wniosek o egzamin należy złożyć do Ministerstwa w odpowiednim terminie i dołączyć wymagane dokumenty. Opłata za egzamin wynosi około 1000 zł. Przyszły syndyk musi zapłacić także 200zł za złożenie wniosku o wydanie licencji.

Jakie są obowiązki syndyka?

Syndyk jest powoływany przez sąd. Musi zdawać sprawozdania ze swoich działań przed sędzią-komisarzem. Syndyk masy upadłościowej zarządza majątkiem firmy, kiedy zostało zakończone postępowanie upadłościowe. Pierwsze zadanie to poinformowanie wierzycieli o zakończeniu przez sąd postępowania. Następnie syndyk szacuje masę upadłościową oraz układa plan likwidacji majątku, dokonuje sprzedaży majątku oraz nadzoruje rozdzielenie uzyskanych w ten sposób pieniędzy pomiędzy wierzycieli.

Ile zarabia syndyk?

Zarobki syndyka masy upadłościowej regulują przepisy prawa. Syndyk nie otrzymuje stałej pensji. Jego wynagrodzenie nie może przekroczyć 3% funduszy masy upadłościowej. Oprócz tego może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Najlepsi syndycy prowadzą kilka spraw równocześnie i mogą się pochwalić całkiem sporymi dochodami.

Syndyk to bardzo odpowiedzialny zawód. Wiąże się z zarządzeniem i rozdzielaniem dużych sum pieniędzy. Warto pamiętać o tym, że nie jest on komornikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *