Konferencje startupowe – jak pokazać się inwestorom i kontrahentom?

Pozyskanie funduszy na rozwój firmy, a także znalezienie grupy odbiorców dla produktu bądź usługi to podstawowe problemy, z którymi styka się każdy początkujący przedsiębiorca. Konferencje, warsztaty, czy szkolenia to jeden ze sposobów na zaprezentowanie swojego pomysłu i nawiązanie relacji biznesowych.

Zdobywanie kontaktów, pozyskiwanie kontrahentów czy też inwestorów często wydaje się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli mowa o start-upach. Inicjatywy te, z uwagi na swą innowacyjność i wpisane w nie często ryzyko, mogą napotykać na pewnego rodzaju trudności w pozyskiwaniu finansowania, czy też podczas poszukiwań potencjalnych klientów. Paradoks start-upów polega bowiem na tym, iż niejednokrotnie ich największa zaleta, jaką jest rewolucyjność pomysłu, jest też największą przeszkodą w realizacji zamierzeń. Gdzie start-up może zatem szukać pomocy?

Konferencja start-upowa. Wsparcie innowacyjnego biznesu

Dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, jaką działalnością się zajmuje, kluczowe jest pozyskanie grona odbiorców – klientów, kontrahentów, partnerów biznesowych. Sieć powiązań bywa skomplikowana, jednak bez relacji biznesowych żadne przedsięwzięcie nie będzie miało realnych szans na przetrwanie. Konferencje start-upowe stają się przestrzenią, na której młodzi przedsiębiorcy mogą rozwinąć skrzydła – przede wszystkim dzięki szansie zaprezentowania się przed gronem osób potencjalnie zainteresowanych ich produktem lub usługą. To jednak nie tylko możliwość opowiedzenia o sobie, planach rozwojowych, czy poszukiwanym wsparciu. Spotkanie ze światem biznesu jest także solidną dawką wiedzy na temat jego funkcjonowania, praw nim rządzących. Wymiana doświadczeń, informacje płynące ze strony innych przedsiębiorców mogą być najlepszą z możliwych lekcji dla założycieli start-upu. Jednocześnie jest to moment na rozmowy o finansach, czas na znalezienie osób zainteresowanych inwestycją w dany biznes. Warto więc wykorzystywać ogrom szans, jakie daje udział w konferencjach start-upowych.

Jak rozwinąć biznes, czyli rady od starszych kolegów

Uczestnictwo w wydarzeniach, jakimi są konferencje start-upowe to możliwość czerpania od praktyków biznesu, posiadających doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza może uchronić start-upy przed niejednym błędem i pochopnie podjętą decyzją dotyczącą kierunku rozwoju, czy choćby możliwych sposobów wejścia na rynek zagraniczny. Często spotkania takie przynoszą też informację zwrotną na temat danej koncepcji na biznes, a także pierwsze oceny co do jakości wprowadzonego produktu, czy celowości działań w ogóle. Jak można zauważyć profity, jakie start-up może wynieść z racji uczestnictwa w konferencji, są nie do przecenienia. Wśród najważniejszych należy więc wymienić: poszerzanie wiedzy, zdobywanie doświadczenia, wymianę poglądów, uzyskanie informacji na temat własnego pomysłu i networking. To właśnie budowanie sieci własnych kontaktów i znajomości w świecie biznesu jest często jednym z istotniejszych elementów budowania swojej pozycji na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *