Słów kilka o partii Kukiz’15

Postulaty głoszone przez polityków Kukiz’15 pokazują, że oprócz tradycyjnej polityki parlamentarnej ważne miejsce w prowadzonej przez nich działalności zajmuje także troska o rozwój społeczności lokalnej. Przykładem takiego podejścia jest m.in. aktywność Anny Karwot.

Kukiz’15. Podstawowe informacje na temat ugrupowania

Kukiz’15 to ugrupowanie polityczne, który — począwszy od założenia w 2015 roku — zajmuje ważne miejsce w polskiej polityce. Powstało ono na fali wysokiego wyniku, jaki uzyskał jego lider – były piosenkarz Paweł Kukiz – w wyborach prezydenckich (zdobył on wówczas ok. 21% głosów). Następne lata ugrupowania (od 2020 roku organizacja została zarejestrowana jako pełnoprawna partia polityczna) Kukiz’15 to aktywna działalność w polskiej polityce parlamentarnej.

Oś programowa Kukiz’15 skupia się wokół propozycji daleko idących zmian ustrojowych w kraju. Postulaty obejmują między innymi zmiany w ordynacji wyborczej (wprowadzenie JOWów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych), organizację referendów w związku z ważnymi społecznie tematami, ograniczenie korupcji oraz wzmocnienie roli prezydenta. Kukiz’15 to ugrupowanie prawicowe.

Kukiz’15 – działacze. Anna Karwot

Niewątpliwym atutem ugrupowania politycznego Kukiz’15 są działacze, którzy od lat podejmują aktywne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz patriotyzmu wśród lokalnych społeczności. Do grupy tej należy między innymi Anna Karwot, czyli urodzona w 1972 roku specjalistka w zakresie audytu wewnętrznego oraz absolwentka MBA.

Oprócz kariery zawodowej Anna Karwot podejmuje także liczne inicjatywy społeczne. Od czerwca 2021 roku jest ona współtwórczynią oraz Prezesem w Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej (forum to działa już od kilkunastu lat i zostało w 2020 roku nagrodzone przez lokalną prasę w uznaniu za prowadzoną akcję na rzecz kobiet z miasta oraz powiatu gliwickiego). Do najważniejszych dokonań Anny Karwot w tym zakresie należy aktywne uczestnictwo w organizacji Plebiscytu Diana Kobieta Ziemi Gliwickiej.

Anna Karwot to osoba, która walczy o prawa człowieka, a w szczególności ochronę kobiet. Ponadto, w centrum jej zainteresowania leży troska o zwiększenie kobiecej przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej. Oczywiście, ważnym filarem prowadzonej przez nią działalności społecznej jest także promocja kultury oraz tradycji ziemi gliwickiej.

Oprócz działalności prowadzonej stricte na rzecz kobiet, pani Anna Karwot docenia wiodącą rolę wykształcenia we współczesnym świecie, czego wyrazem jest utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów MBA Kraków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *