Ulga za internet – roczne rozliczenie

Ulga za korzystanie z Internetu w każdym budżecie domowym czy firmowym to pewna ulga. Nie ma znaczenia miejsce i źródło korzystania z Internetu, jeśli jesteśmy tylko w stanie pokazać faktyczne wydatki poniesione na korzystanie z sieci. Ponadto jeżeli z usług korzystamy w ramach pakietu, np. z telewizją, w umowie z operatorem musimy wyraźnie pokazać jaka część abonamentu jest realnym wydatkiem związanym z użytkowaniem sieci Internet. O czym jeszcze musimy pamiętać, aby można się było o taką ulgę starać.

Ulga należy się tylko osobom fizycznym lub prawnym, które dotychczas nie odliczały Internetu od podatku lub zrobiły to wyłącznie jeden raz. Z tej ulgi można bowiem skorzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata podatkowe.
Dokument (rachunek), który jest naszym potwierdzeniem prawa do ulgi musi zawierać takie informacje jak: dane kupującego, dane sprzedawcy, rodzaj usługi, kwota zapłaty, kwota ulgi.
Jeśli chodzi o kwotę ulgi to dla jednego podatnika wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. To oznacza, że jeśli wydatki na Internet w ciągu roku wynosiły np. 700 zł, to tylko tyle możemy odpisać od podatku. Jeśli koszty poniesione na Internet będą wynosiły 900 zł to wtedy kwotę tę ograniczamy do 760 zł. Odliczeniu ulega kwota brutto (z podatkiem VAT). Małżonkowie ubiegający się o ulgę muszą zadbać o to, aby na fakturach były ich wspólne dane. Wtedy oboje mogą rozliczyć usługę internetową od podatku osobno maksymalnie 760 zł i tak musi być wykazane na zeznaniu, czyli łącznie ich limit wynosi 1520 zł.

Osoby prawne

Jeśli chodzi o przedsiębiorców to w zależności od sposobu, w jaki rozlicza się rozliczamy, możemy zaliczyć koszty na Internet do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć je od dochodu korzystając z ulgi internetowej. Możliwe są następujące konfiguracje:

Prowadzący działalność rozlicza się na zasadach ogólnych (stawką 18% lub 32%): można skorzystać z ulgi internetowej lub wydatki na Internet doliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Płacimy ryczałt ewidencjonowany – przysługuje ulga internetowa oraz jest to jedyny sposób odliczenia wydatków na usługę internetową od podatku

Przedsiębiorca rozlicza się liniowo (płaci podatek liniowy 19%) – ulga nie przysługuje, Internet można zaliczyć wyłącznie do kosztów uzyskania przychodu

Firma płaci kartę podatkową – nie przysługuje ulga internetowa, nie można zaliczyć wydatków na Internet do kosztów uzyskania przychodu

W jaki sposób odpisać ulgę?

Trzeba odpisać ją od podatku dochodowego. Wykazujemy ją w odpowiednim załączniku PIT/0. Jeżeli jesteśmy małżeństwem to wypełniamy pola 21 i 22. Łączną kwotę odpisów od dochodu należy przenieść oczywiście również do podstawowego formularza zeznania rocznego: PIT-36 lub PIT-37.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *