Umowa pożyczki pozabankowej na raty – na co zwrócić uwagę?

Umowa to dokument, z którym mamy do czynienia w różnych sytuacjach życiowych. Podpisując go, zobowiązujemy się do spełniania zawartych w nim uregulowań. Tak samo jest z umową pożyczki. Otrzymując kapitał od pożyczkodawcy, zgadzamy się na jego oddanie wraz z opłatą. Przed podpisaniem umowy pożyczki należy ją bezwzględnie przeczytać i zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

W ostatnich latach w całej Unii Europejskiej oraz w Polsce maleje liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. W naszym kraju w 2008 roku było 11,5 mln osób żyjących poniżej standardu – ta grupa stanowiła 30,5% wszystkich Polaków. Do 2017 roku liczba ta zmalała do 7,3 mln. Duży wpływ na redukcję ubóstwa miał wzrost dochodów i świadczeń socjalnych. Pomimo tego nadal wielu naszych rodaków wspomaga swój budżet domowy pożyczkami i kredytami.

Okazuje się, że niezależnie od rekordowego wzrostu płac w ostatnich latach, z podwyżek skorzystali tylko nieliczni pracownicy. W poprzednim roku 1,4 mln osób (13% pracowników zatrudnionych na pełen etat) otrzymywało płacę minimalną (1634 zł netto), która często nie wystarcza na bieżące wydatki. Wtedy trzeba się wspomagać pożyczką.

Kolejną grupę pożyczkobiorców (17%) stanowią Polacy żyjący ponad stan. Oni zapożyczają się niezależnie od tego, czy będą w stanie spłacić zobowiązanie. Pod koniec 2018 roku aż 2,78 mln naszych rodaków miało problem z terminową spłatą pożyczek i innych należności. Łączna wartość wszystkich długów wyniosła prawie 74 mld zł, czyli o 6,8% więcej niż w 2017 roku.

Grupą, która najczęściej decyduje się na zaciągnięcie pożyczki, są młodzi ludzie w wieku 25-35 lat. W 2018 roku mieli oni łącznie 6,51 mld zł długów.

– Pożyczki są nadal najpopularniejszym i najszybszym sposobem zdobycia gotówki. Konsumpcyjny styl życia Polaków sprzyja pożyczaniu – zauważa ekspert firmy udzielającej pożyczek ratalnych hapipożyczki.

– Wiele osób podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki szybko, spontanicznie, jednak nie zawsze rozsądnie. Impulsem może być pilny wydatek, ale także atrakcyjna promocja w sklepie. Duża łatwość pożyczania pieniędzy online zachęca do korzystania z takiego rozwiązania. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że mamy pewność, iż spłacimy pożyczkę w terminie i pożyczyliśmy pieniądze w sposób świadomy. Co to oznacza? Między innymi to, że przeczytaliśmy umowę pożyczki i dokładnie ją przeanalizowaliśmy – dodaje ekspert.

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Umowa pożyczki to według definicji dokument zawierający zapisy zobowiązujące jeden z podmiotów (pożyczkodawca) do udzielania określonej kwoty pieniędzy na wyznaczony czas drugiej ze stron (pożyczkobiorca). Porozumienie to musi zawierać także regulacje zabezpieczające interesy obydwu stron kontraktu. Każda umowa pożyczki pozabankowej powinna uwzględniać pewne elementy, które gwarantują bezpieczeństwo zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Dokument ten musi zawierać podstawowe dane o stronach porozumienia, a także informacje o przedmiocie umowy, czyli wysokość zobowiązania oraz okres i zasady jego spłaty. Dodatkowo w umowie muszą znaleźć się koszty pożyczki – są one uregulowane przez tzw. ustawę antylichwiarską. Opłaty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 25% pożyczonej kwoty oraz 30% tej sumy w stosunku rocznym. Ustawa reguluje również wysokość odsetek – nie mogą być wyższe niż czterokrotność udzielonego kapitału (obecnie wynoszą 10%).

W umowie pożyczkowej muszą znaleźć się także zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania i informacje o ewentualnym przedłużeniu terminu spłaty. Dodatkowo powinny być tam uwzględnione konsekwencje nieterminowej spłaty, czyli opłaty za opóźnienia, koszty monitów itd.

Na co zwrócić uwagę, czytając umowę pożyczki?

Przed otrzymaniem pożyczki każdy pożyczkobiorca ma prawo zapoznać z umową regulującą zasady udzielenia zobowiązania. Konsument musi mieć również czas na zapoznanie się z warunkami umowy i sprawdzenie, czy są one zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

Dodatkowo do każdej umowy powinien zostać dołączony formularz umożliwiający odstąpienie od kontraktu. Według prawa każdy pożyczający ma 14 dni na wycofanie się z umowy pożyczki bez podania przyczyny. Decydując się na taki krok, musimy zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami za czas korzystania z kapitału – są one liczone od dnia podpisania umowy do momentu dostarczenia pożyczkodawcy formularza odstąpienia od pożyczki na raty.

Zapoznając się z umową, warto zwrócić uwagę na koszty – m.in. na wysokość prowizji, opłaty administracyjne oraz RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Powinny być zgodne z wcześniejszymi ustaleniami lub informacjami znajdującymi się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Warto również sprawdzić, czy w umowie znajduje się zapis umożliwiający obniżenie lub odroczenie raty pożyczki. Jeśli znajdziemy w dokumencie jakikolwiek zapis, który nie jest dla nas zrozumiały, należy poprosić pożyczkodawcę o wyjaśnienie wątpliwego punktu. Więcej o pożyczkach i kosztach można przeczytać na stronie https://www.hapipozyczki.pl/blog/5000-zl.

Umowa pożyczki to ważny dokument dla każdego pożyczkobiorcy. To w nim zawarte są obowiązki wynikające z pożyczenia gotówki, a także konsekwencje niewywiązania się z kontraktu. Podpisując taką umowę, należy pamiętać, że pożyczkodawca jest zobowiązany do działania zgodnego z Ustawą o Kredycie konsumenckim i Kodeksem cywilnym.

Pożyczkodawcą jest IPF Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. RRSO wynosi 9,72%. Produkt „Pożyczka dla Nowych Klientów” dostępny jest od 24.04.2019 r. wyłącznie dla konsumentów nieposiadających pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki pożyczki uzależnione są od poziomu wiarygodności kredytowej konsumenta. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Więcej szczegółów w regulaminie na hapipozyczki.pl.

Zdjęcie: Adobe Stock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *