Wiadomości gospodarcze z Polski – co wpływa na stopę wzrostu gospodarczego?

Wzrost gospodarczy to jedno z najczęściej pojawiających się określeń. Trudno nie trafić na nie, przeglądać wiadomości gospodarcze z Polski, podobnie jak zresztą wiadomości ekonomicznej jakiegokolwiek innego państwa. Na czym tak naprawdę polega wzrost gospodarczy i co na niego wpływa?

Na wzrost gospodarczy wpływa bardzo wiele czynników. Istnieją także teorie mówiące o tym, że trudno znaleźć taki element życia społeczno-prawnego i przemysłowego, który nie miałby absolutnie żadnego wpływu. Pomimo tego głównym miernikiem wzrostu gospodarczego jest produkt krajowy brutto (PKB).

Wiadomości gospodarcze z Polski – czym jest wzrost gospodarczy?

Bardzo często słyszy się różne wiadomości gospodarcze z Polski, które podobno mają znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Zwykle jednak wielu odbiorców mediów masowych nie do końca ma świadomość, co faktycznie wpływa na rozwój gospodarczy i na czym polega to zjawisko.

Wzrostem gospodarczym określa się sytuację, w której zdolność danego kraju do produkcji towarów i wytwarzania usług zwiększa się. Wiele zależy od zdolności produkcyjnych danego państwa, na które wpływ mają m.in. zasoby naturalne, kultura pracy, majątek trwały i nietrwały, kwalifikacje, technologie i know-how.

W ujęciu najbardziej ogólnym i teoretycznym na wzrost gospodarczy wpływają takie czynniki jak kapitał, praca, terytorium, ludność, wiedza, instytucje i aspekty społeczno-kulturowo-psychologiczne. Według Adama Smitha rozwój gospodarczy to przede wszystkim siła produkcyjna pracy, zasoby ziemi i relacje pomiędzy pracą produkcyjną i nieprodukcyjną. Do bardziej szczegółowych czynników zalicza się akumulację kapitału, wielkość i charakter rynku czy podział pracy.

Główne mierniki wzrostu gospodarczego

Chociaż rozwój gospodarczy jest niezwykle holistyczną materią, jego mierzalność nie jest skomplikowana. Nie trudno jednak w literaturze przedmiotu odnaleźć sceptyków głównych metod mierzenia stopy wzrostu gospodarczego.

Powszechnie najważniejszą miarą jest wielkość całkowitej wartości dóbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo, czyli produkt krajowy brutto (PKB). Innymi stosowanymi miernikami jest produkt narodowy brutto (PNB), czy też realny produkt narodowy brutto (PKB realny). Wbrew pozorom to jednak nie wszystko. O ile większość państw świata stosuje miernik PKB, o tyle znaleźć można inne sposoby. Świetnym przykładem jest opracowany w Bhutanie miernik szczęścia narodowego brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *