Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Holandii?

Polacy i inni obywatele z krajów UE mieli w ostatnie dekadzie wpływ na to jak zmieniał się rynek pracy w Niderlandach. Na zmiany rynku pracy w tym kraju miała też wpływ sytuacja gospodarcza. Niewątpliwym atutem pracy w kraju tulipanów jest fakt, że stosunkowo bezproblemowo można tam znaleźć zatrudnienie bez specjalnych kwalifikacji i bez znajomości języka. Największa liczba Polaków, to pracownicy zatrudnieni w sezonie. Pracują oni głównie w sektorze rolniczym i na liniach produkcyjnych. Wiele polskich agencji pracy oferuje tego rodzaju pracownikom nie tylko zatrudnienie, ale również zakwaterowanie i pomoc w dojeździe do pracy. Dla osób, które ukończyły 21 lat minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 1680 euro brutto. A jak sytuacja na rynku rozwijała się przez minione lata i jak ma to wpływ na stan obecny?

Kryzysy na rynku pracy

W roku 2008 w czasie światowego kryzysu finansowego można było wyraźnie odczuć recesję. Jedną z grup, które najbardziej odczuły finansowe załamanie, byli Polacy. Duża liczba naszych rodaków w tych latach wróciła do kraju, a ci którzy zostali otrzymywali niższe wynagrodzenie za pracę. Zarobki pracowników bez kwalifikacji spadły nawet o połowę. Ludzie pracowali w mniejszym wymiarze godzin. Po około dwóch latach sytuacja na rynku pracy uległa poprawie.

Kolejny, tym razem europejski kryzys miał miejsce w 2011 roku. Liczba osób bezrobotnych w Niderlandach gwałtownie wzrosła. Przyczyną tego kryzysu było głównie zadłużenie sektora publicznego i niestabilna sytuacja banków lokalnych. Skutki kryzysu europejskiego w latach 2011-2012 najbardziej odczuł sektor handlowy. Ucierpiały branże, gdzie pracowały osoby bez szczególnych kwalifikacji, na przykład przy sezonowym zbieraniu owoców. Szukasz  zatrudnienia w Holandii? Zwróć się Holland Contracting.

Stan na dziś

Rynek niderlandzki cały czas się rozwija, co prawda gospodarka nieco zwolniła, ale generalnie nie jest źle. Bezrobocie jest na niskim poziomie, firmy ciągle się rozbudowują i potrzebują nowych rąk do pracy. Osoby zajmujące się rekrutacją chętnie widzą pracowników z Polski. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą związać swe plany zawodowe z tym krajem. Najwięcej ofert pracy, dotyczy zajęć wykonywanych sezonowo typu zbiory pomidorów, prac pielęgnacyjnych w rolnictwie. Tego rodzaju prace nie wymagają kwalifikacji i znajomości języka niderlandzkiego. Wystarczy komunikatywna znajomość języka angielskiego. Powszechną formą zatrudnienia w Niderlandach są umowy o pracę tymczasową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *